"Ở THẾ GIỚI TO TO, CÓ BỘ BA NHO NHỎ. TRONG BỘ BA NHO NHỎ, CÓ NIỀM VUI TO TO!!!"

earth
earth

"Ở THẾ GIỚI TO TO, CÓ BỘ BA NHO NHỎ. TRONG BỘ BA NHO NHỎ, CÓ NIỀM VUI TO TO!!!"